Disclaimer

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Fashionjunks.comĀ en het logo van Fashionjunks.com, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten en de afbeeldingen, berusten uitsluitend bij Fashionjunks.com. Fashionjunks.com behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.
De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berustend uitsluitend bij Fashionjunks.com. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fashionjunks.com is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.
Fashionjunks.com heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Fashionjunks.com, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.
Fashionjunks.com heeft tevens het recht om - tenzij anders overeengekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.
Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart